Polityka prywatno艣ci


Szanowni Pa艅stwo,

25 maja 2018 r. zacz臋艂o obowi膮zywa膰 Rozporz膮dzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), kt贸re wprowadza szereg zmian oraz rozszerza zakres obowi膮zk贸w administrator贸w i podmiot贸w przetwarzaj膮cych dane osobowe.

Poufno艣膰 danych i ochrona prywatno艣ci naszych Klient贸w stanowi dla nas kwesti臋 priorytetow膮. W zwi膮zku z tym zale偶y nam, aby艣cie Pa艅stwo mogli zapozna膰 si臋 w jaki spos贸b przetwarzamy i chronimy Pa艅stwa dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, 偶e:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest firma BWB technology z siedzib膮 w Ko艅skich

Mo偶ecie Pa艅stwo skontaktowa膰 si臋 z Administratorem danych osobowych w nast臋puj膮cy spos贸b:

鈥 listownie na adres: BWB technology, ul. Pi艂sudskiego 130, 26-200 Ko艅skie
鈥 przez e-mail: biuro@bwbtechnology.pl
鈥 telefonicznie: +48 41 201 0727

Jako Administrator dok艂adamy wszelkich stara艅, aby zapewni膰 wszelkie 艣rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy艣lnym zniszczeniem, przypadkow膮 utrat膮, zmian膮, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost臋pem, zgodnie ze wszystkimi obowi膮zuj膮cymi przepisami.

2. OKRES PRZECHOWYWANIA PA艃STWA DANYCH OSOBOWYCH

Dane, kt贸re przetwarzamy, b臋dziemy przechowywa膰 przez czas okre艣lony przez przepisy prawa, a w przypadku wcze艣niej wyra偶onych zg贸d na przetwarzanie danych osobowych 鈥 do momentu wycofania przez Pa艅stwa zg贸d.

3. 殴R脫D艁A I CELE PRZETWARZANIA PA艃STWA DANYCH OSOBOWYCH

Pa艅stwa dane osobowe zosta艂y pozyskane w toku dotychczasowej wsp贸艂pracy lub ze 藕r贸de艂 publicznie dost臋pnych i s膮 przetwarzane na podstawie RODO wy艂膮cznie do realizowania przez firm臋 BWB technology us艂ug i sprzeda偶y, a tak偶e do ewentualnego informowania Pa艅stwa o naszych us艂ugach, produktach i wycenach.

Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu:

鈥 zapewnienia kompleksowej obs艂ugi handlowej tj. kontaktu z klientem, przesy艂ania ofert handlowych, realizacji zam贸wie艅, obs艂ugi posprzeda偶owej
鈥 wykonywanie ci膮偶膮cych na nas obowi膮zk贸w prawnych, jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz obs艂ugi ksi臋gowej
鈥 dzia艂ania marketingu bezpo艣redniego

4. ODBIORCY PA艃STWA DANYCH OSOBOWYCH

Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przekazywane tylko i wy艂膮cznie na stosowne 偶yczenie podmiotom upowa偶nionym przepisami prawa, jedynie w uzasadnionych przypadkach oraz podmiotom, z kt贸rymi Podpisali艣my stosowne umowy. W szczeg贸lno艣ci s膮 to:

鈥 podmioty informatyczne
鈥 podmioty kadrowo-ksi臋gowe
鈥 podmioty po艣rednicz膮ce w sprzeda偶y naszych us艂ug lub organizacji kampanii marketingowych
鈥 podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 pocztow膮 lub kuriersk膮
鈥 podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 p艂atnicz膮 (banki, instytucje p艂atnicze)
鈥 podmioty nabywaj膮ce wierzytelno艣ci (w celu obrony naszych roszcze艅 z tytu艂u umowy)

5. PRAWA ZWI膭ZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przys艂uguj膮 Pa艅stwu nast臋puj膮ce prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych:

鈥 prawo dost臋pu do tre艣ci Pa艅stwa danych osobowych 鈥 czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych oraz uzyskania kopii danych;
鈥 prawo do sprostowania Pa艅stwa danych osobowych 鈥 w sytuacji, gdy s膮 one b艂臋dne, uleg艂y zmianie lub zdezaktualizowa艂y si臋;
鈥 prawo do usuni臋cia Pa艅stwa danych (prawo do bycia zapomnianym) 鈥 w sytuacji, gdy dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych zosta艂y zebrane, a nie wyst臋puj膮 podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych;
鈥 prawo do ograniczenia przetwarzania Pa艅stwa danych 鈥 czyli ograniczenia przetwarzania danych wy艂膮cznie do ich przechowywania;
鈥 prawo do przenoszenia Pa艅stwa danych 鈥 czyli uzyskania swoich danych osobowych, kt贸re Pa艅stwo nam przekazali艣cie lub wskazania innego administratora, kt贸remu powinni艣my je przekaza膰, o ile b臋dzie to technicznie mo偶liwe;
鈥 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach okre艣lonych na podstawie wcze艣niej wyra偶onych zg贸d;
鈥 prawo do wycofania zgody 鈥 w dowolnym momencie mog膮 Pa艅stwo wycofa膰 ka偶d膮 zgod臋, kt贸r膮 Pa艅stwo wyrazili;
鈥 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych.

Z powa偶aniem,
W艂a艣ciciel firmy