Taśmy uszczelniające BESAPLAST®

Produkowane z powodzeniem od dziesiątek lat, są najskuteczniejszym uszczelnieniem przerw roboczych i dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych.


TAŚMY DO PRZERW ROBOCZYCHTaśmy do przerw dylatacyjnychTaśmy wciskaneTaśmy do montażu mechanicznegoMaty uszczelniająceRury skurczoweTaśmy do łączenia z izolacją arkuszowąTaśmy i profile specjalneKształtki połączenioweOprzyrządowanie i akcesoria montażowe


Taśmy uszczelniające BESAPLAST®

Produkowane z powodzeniem od dziesiątek lat, są najskuteczniejszym uszczelnieniem przerw roboczych i dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych.


TAŚMY DO PRZERW ROBOCZYCHTAŚMY DO PRZERW DYLATACYJNYCHTAŚMY WCISKANETAŚMY DO MONTAŻU MECHANICZNEGOMATY USZCZELNIAJĄCERURY SKURCZOWETAŚMY DO ŁĄCZENIA Z IZOLACJĄ ARKUSZOWĄTAŚMY I PROFILE SPECJALNEKSZTAŁTKI POŁĄCZENIOWEOPRZYRZĄDOWANIE I AKCESORIA MONTAŻOWE


Systemy uszczelniające:

Taśmy do przerw roboczych

Taśmy z elementem pęczniejącym

Taśmy do szczelin dylatacyjnych

Taśmy do montażu mechanicznego

System iniekcyjny