XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Pokaż wszystkie

XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

W dniach 6-9 marca 2018 roku, w Szczyrku odbędą się XXXIII Ogólnopolskie „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”.

WPPK

„Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” są aktualnie największym w kraju spotkaniem przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego, producentów materiałów budowlanych, specjalistycznych firm oraz firm wykonawczych.

Celem Warsztatów jest dostarczenie uczestnikom w pełni aktualnej i gotowej do praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

W tym roku uczestnicy konferencji będą mogli wysłuchać ponad 30 wykładów poświęconych współczesnym zagadnieniom kształtowania, projektowania i wykonawstwa konstrukcji żelbetowych

Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

 • betony specjalne;
 • konstrukcje ze zbrojeniem rozproszonym oraz niemetalicznym;
 • nowoczesne systemy mocowań do konstrukcji żelbetowych;
 • nowoczesne technologie formowania konstrukcji betonowych;
 • pielęgnacja betonu;
 • konstrukcje masywne;
 • prefabrykacja;
 • izolacje części konstrukcji zagłębionych w gruncie;
 • izolacje dachów, stropodachów i stropów;
 • nowoczesne technologie zabezpieczeń betonu przed korozją;
 • projektowanie konstrukcji z uwzględnieniem trwałości;
 • BIM w zastosowaniach do konstrukcji żelbetowych;
 • zasady projektowania konstrukcji z zewnętrznym zbrojeniem;
 • zasady obliczeń współczesnych stropów gęstożebrowych;
 • utrzymanie i monitoring konstrukcji żelbetowych w aspekcie zagrożeń korozyjnych;
 • normalizacja, certyfikacja aktualny stan prawny;
 • analiza najczęściej popełnianych błędów przy projektowaniu konstrukcji żelbetowych.

Materiały wykładowe zawarte zostaną w kilku tomach materiałów konferencyjnych.

Uczestnicy warsztatów mogą również spotkać się z licznym gronem firm specjalistycznych prezentujących swoje produkty podczas wystawy towarzyszącej co pozwala w sposób praktyczny uzupełnić wiedzę z wykładów. Jednym z uczestników konferencji będzie również firma BWB technology.

BWB technology

Data:

Marzec 05, 2018

Strona internetowa:

www.bwbtechnology.pl