Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe LESCHUPLAST GLT®

Od ponad 40 lat stosowane są w budownictwie do montażu elementów prefabrykowanych, a także w monolitycznych złączach budowlanych


Podkładki elastomerowe niezbrojone



Podkładki elastomerowe ślizgowe



Podkładki taśmowe z rdzeniem elastomerowym



Folie ślizgowe



Podkładki akustyczne



Podkładki wyrównujące


Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe LESCHUPLAST GLT®

Od ponad 40 lat stosowane są w budownictwie do montażu elementów prefabrykowanych, a także w monolitycznych złączach budowlanych.


PODKŁADKI ELASTOMEROWE NIEZBROJONE



PODKŁADKI ELASTOMEROWE ŚLIZGOWE



PODKŁADKI TAŚMOWE Z RDZENIEM ELASTOMEROWYM



FOLIE ŚLIZGOWE



PODKŁADKI AKUSTYCZNE



PODKŁADKI WYRÓWNUJĄCE